چهارشنبه, ۲۸ مهر , ۱۴۰۰

معرفی مرکز خرید دهلی نو

خصوصیت همه ایرانیان است که با رفتن به سفر بیش از هر چیز به فکر خرید کردن و گرفتن سوغاتی ها، یادگاری یا محصولات مرسوم شهر مورد نظر هستند . به همین دلیل برای اینکه برای مسافران هند و دهلی نو بتوان یک خرید خوب را پیش بینی کرد تصمیم…