پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰

هتل Novotel موناکو

این هتل که دربلوارPrincesse Charlotte شهرمونت کارلو قرارگرفته است ،به دلیل دستیابی آسان به تمامی نقاط موناکو ، امکانات فوق العاده و رستوران عالی آن درصف بهترین هتل های موناکو قرارگرفته است. هتل Novotel  درقلب قلمرو سلطنتی موناکو و درنزدیکی  ایستگاه راه آهن قرارگرفته است و فاصله ی آن تا…