یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹

دهکده فرهنگ شنزن چین

یکی از جاذبه هایی که به مسافران شنزن چین پیشنهاد می کنیم پارک فرهنگ است که عنوان دومین پارک تفریحی در این منطقه به خود گرفته است. شما می توانید بارفتن به این پارک تفریحات متفاوتی را تجربه کنید. برنامه های تفریحی این پارک بسیار متنوع است و می توانید…